Tillbaka till Nyheter

[covid-19] våra åtgärder på plats för att skydda våra arbetare

Björkvattnet vindkraftspark samarbetar med sina entreprenörer för att begränsa den potentiella spridningen av infektioner under byggnationen i enlighet med Svenska myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Relevanta åtgärder kommer att uppdateras vid behov och efter att situationen utvecklas och nya riktlinjer fastställs.

 

Försiktighetsåtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, att arbetare stannar hemma när de är sjuka eller uppvisar något symptom på sjukdom, tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller en alkoholbaserad rengöringsprodukt, undvika att vidröra ansikte eller ögon, täcka för näsa och mun med en pappersnäsduk när man nyser eller hostar vilken därefter kastas på avsedd plats, inga offentliga möten och endast resor till och från arbetsplatsen som är nödvändiga för att utföra arbete med projektet genomförs.