Friskrivning

Allmän information
Treblade är BJV Windpower HoldCo AB:s kommersiella bolag,
Hemsidan har designats av Olivier Goinguenet och Anne Bertreau.
Hemsidan har producerats av Lebéon Frédéric, Gestion et création des sites internet, www.naxialis.com, contact@naxialis.com.
Hemsidan driftas  av PlanetHoster, 4416 Louis-B.-Mayer, Laval, Québec, Canada, H7P 0G1
Personuppgiftsansvariga är styrelseledamöterna i  BJV WindPower HoldCo AB.

 

Hemsidans syfte
Ändamålet med  hemsidan  är att presentera Treblades verksamhet. Presentationen utgör inte ett erbjudande  om att köpa, sälja eller teckna avtal om abonnemang  på produkter eller tjänster, och utgör inte heller något kommersiellt erbjudande  med avseende på våra produkter och tjänster.

 

Användarvillkor
Som användare av vår hemsida bekräftar du att du läst denna friskrivning och åtar dig att efterleva bestämmelserna häri. Du bekräftar också att du är kapabel och har de resurser som krävs för att använda hemsidan. Slutligen bekräftar du att din dator och system inte innehåller virus och är i fullgott brukbart skick.

 

Varning om användning av information
Vår avsikt är att förse dig med information och/eller verktyg som finns tillgängliga och som har verifierats, men vi kan inte hållas ansvariga för felaktigheter, att data inte finns tillgängliga och/eller att  virus kan finnas på hemsidan. Den information vi tillhandahåller till dig tillhandahålls endast i upplysningssyfte och fritar dig inte  från skyldigheten att söka kompletterande  råd(-givning) på grundval av din enskilda situation. Vi kan inte garantera att informationen som tillhandahålls på hemsidan är korrekt, fullständig eller rättidig och vi friskriver oss från allt ansvar för  alla beslut som fattas på grundval av hemsidan och/eller information som tillhandahålls på hemsidan. Således accepterar du att du bär det fulla ansvaret för allt nyttjande av den information som återfinns här.

 

Immateriella rättigheter
Den allmänna strukturen såväl som  mjukvara, text, rörliga såväl som stillbilder, ljud, know-how osv… samt andra delar av hemsidan är vår enskilda egendom. All avbildning, återgivning och nyttjande, fullständig eller delvis, som inte uttryckligen medgivits ska anses utgöra kränkning av upphovsrätt. Hemsidans utgivares och dess partners varumärken, samt även logotyper som återges på hemsidan (figurliknande eller inte) är registrerade varumärken och all återgivning av dessa varumärken eller logotyper, helt eller delvis, som görs med användande av delar av denna hemsida utan vårt uttryckliga medgivande  är därför förbjudet.