Vår personuppgiftspolicy

Treblade vidtar åtgärder för att tillse att dina personuppgifter skyddas då du vidarebefordrar personuppgifter via vår hemsida eller då vi möts personligen. Vår målsättning är att du ska känna trygghet i att vi respekterar dina personuppgifter och att de behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att säkerställa att alla personuppgifter vi behandlar endast behandlas för det avsedda syftet och skyddas mot otillbörlig åtkomst. All behandling av personuppgifter vi utför sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Denna personuppgiftspolicy är tillämplig inom alla företag  som verkar under varumärket  Treblade.

 

Hur samlar vi in personuppgifter?
När du besöker vår hemsida kan vi be dig att tillhandahålla personuppgifter. Vi samlar också in personuppgifter genom cookies på vår hemsida.

 

Om cookies på hemsidan
En cookie är en liten textfil som skickas från vår hemsida och som lagras på din dator. Vi använder cookies eftersom de krävs för att hemsidan ska fungera bra, dvs. för att kontrollera trafiken och för hemsidans säkerhet.

 

Google analytics
Cookies används också för att mäta trafiken på våra hemsidor och för statistiksyften via de tjänster som tillhandahålls av Google analytics©. De cookies som används är både temporära (sessionscookies) och permanenta cookies. Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet så länge som du inte raderar dem eller i högst 13 månader.

 

Att radera cookies
Det är enkelt att använda din webbläsare för att radera cookies från din dator eller mobila enhet. För instruktion om hur du hanterar och raderar cookies, ber vi dig vänligen gå till ”Hjälp” på din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies eller att bli notifierad varje gång en cookie skickas till din dator eller mobila enhet.

Om du fortsätter att använda våra hemsidor utan att justera dina inställningar kommer vi utgå från att du inte har någon invändning mot att acceptera våra cookies.

 

Vilka slags personuppgifter behandlar vi?
Vi samlar bara in dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress, adress) när du fyller i ett formulär för att ställa frågor till oss. Våra cookies samlar också in information såsom den URL via vilken du loggar in på hemsidan, din IP-adress, din webbläsare, språk och vilket operativsystem du använder.

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?
Vi samlar in och analyserar personuppgifter för att på bästa möjliga sätt kommunicera med dig om vår verksamhet. Vi kan även samla in personuppgifter av säkerhetsskäl.

Slutligen, om det är nödvändigt, kan vi samla in och lagra dina personuppgifter för att skydda våra intressen, i synnerhet i samband med tvist eller förberedelse för tvist.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs för att besvara dina frågor eller i högst 13 månader, i enlighet med EU:s personuppgiftslagstiftning. I händelse av tvist kommer dina personuppgifter sparas så länge som tvisten pågår och till dess att slutligt beslut meddelats eller tidsfristen för överklagande löpt ut.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbehandlare, i synnerhet de som har ansvar för extern kommunikation och marknadsföring. Vi kan också komma att överföra dem till de som ansvarar för att tillhandahålla våra IT-system och IT-verktyg samt IT-tjänster. I sådana fall kommer dessa behandlare att endast behandla uppgifterna i enlighet med de syften för vilka dina personuppgifter insamlats och allt i enlighet med våra  instruktioner.

Vår hemsideutvecklare kommer också ha tillgång till dina personuppgifter tillsammans med våra personuppgiftsansvariga.

Personuppgifter kan även komma att överföras om vi är skyldiga att överföra i enlighet med domstols dom eller om vi erhåller ditt samtycke för sådan överföring.

 

Dina rättigheter och kontaktinformation
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt att få uppgifterna rättade, rätt till radering och rätt att överföra dina personuppgifter. I vissa fall har du även rätt att motsätta dig eller rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är kostnadsfria och kan utövas närsomhelst.

Vänligen kontakta oss närhelst du önskar ytterligare information om hur vi hanterar  dina personuppgifter, eller om du önskar ändra, ta bort eller få ytterligare information om dina uppgifter. I vissa fall måste vi dock behålla dem på grund av rättsliga skäl.

Du har även rätt att rikta klagomål till relevant  tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Förändringar i vår personuppgiftspolicy
Vi förbehåller oss rätten att förändra och uppdatera denna policy från tid till annan för att återspegla förändringar i lagstiftning eller  vid förändring av våra interna rutiner för hur vi behandlar personuppgifter.