Status: Slutade 2023

Byggstartdatum: July 2019

Riktat slutförande: Q1 2021

33 turbiner

Byggstart 2019
färdig 2023

175 MW

Kapacitet

175,000 hushåll

kan förses med energi från våra turbiner*

2 000 flyg Stockholm – Paris

Det är ekvivalenten - i koldioxidavtryck - av de 215 000 ton utsläpp av växthusgaser som kan undvikas varje år tack vare våra turbiner*

*Baserat på genomsnittlig europeisk hushållskonsumtion

*Jämfört med energi producerad från naturgas

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Underhåll av vindkraftverk mitt i mars låga vindar och utmaningar med is

Produktionen i mars påverkades av lägre medelvindar. Det fanns också effekten av is. Under lågvindsdagarna gjorde teamet några uppgifter av det planerade underhållet. Underhållet kommer att fortsätta från april...

 

Inledningen på året var synonymt med högre medelvind

Ändå är det fortfarande effekten av is, med lite snö, mycket snö! När året börjar handlar det om att planera underhållet och att slutföra den påbörjade uppgiften 2023. På...

 

GOTT NYTT ÅR!

  I december påverkades produktionen mest av iseffekten och vissa dagar med låg vindhastighet   December var en lugn månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel:: Bladreparationer (inklusive bladbyte)...

 

I september påverkades produktionen mest av det planerade underhållet.

  September har återigen varit en underhållsintensiv månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel: Bladreparationer Inspektioner av vindkraftverk Rengöring Underhåll/reparationer vid tomtbyggnad   Vissa vägar förbereds för vintersäsongen och...

 

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten…

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet. Det var också ett oplanerat avbrott (några timmar, på DSO-sidan)..     Augusti har varit en...

 

I juli påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

On the ground