Status: Slutade 2023

Byggstartdatum: July 2019

Riktat slutförande: Q1 2021

33 turbiner

Byggstart 2019
färdig 2023

175 MW

Kapacitet

175,000 hushåll

kan förses med energi från våra turbiner*

2 000 flyg Stockholm – Paris

Det är ekvivalenten - i koldioxidavtryck - av de 215 000 ton utsläpp av växthusgaser som kan undvikas varje år tack vare våra turbiner*

*Baserat på genomsnittlig europeisk hushållskonsumtion

*Jämfört med energi producerad från naturgas

What is happening

at Björkvattnet wind farm

I september påverkades produktionen mest av det planerade underhållet.

  September har återigen varit en underhållsintensiv månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel: Bladreparationer Inspektioner av vindkraftverk Rengöring Underhåll/reparationer vid tomtbyggnad   Vissa vägar förbereds för vintersäsongen och...

 

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten…

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet. Det var också ett oplanerat avbrott (några timmar, på DSO-sidan)..     Augusti har varit en...

 

I juli påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I juni påverkades produktionen främst av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten.

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten. Det är cirka 18 % mindre än den förväntade vindhastigheten.

 

On the ground