Status: Under construction

Construction start date: July 2019

Targeted completion: Q1 2021

33 turbines

in construction

175 MW

of capacity

175,000 households

can be powered by the energy coming from our
turbines*

2,000 Paris-Stockholm flights

That’s the equivalent, in terms of carbon footprint, of the 215,000 tons* of greenhouse gas emissions saved each year thanks to our turbines.

*Based on average European household consumption

*Compared with gas fired power generation

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Uppdatering för december 2022

I december påverkades produktionen av ispåbyggnad under första halvan av månaden. Nedisningen förbättrades och andra delen av månaden hade fantastiska produktionsdagar.

 

Uppdatering för november 2022

I november påverkades produktionen kraftigt av kallt väder som orsakade stor nedisning i stora delar av Sverige, lägre vindhastigheter än normalt och planerat underhåll (då vissa turbiner stoppades)  ...

 

Uppdatering för oktober 2022

I oktober påverkades produktionen främst av lägre medelvind än normalt, det trasiga bladet vid BJV13, samt planerat underhåll (vissa vindkraftverk stoppade i samband med detta). BJV13 • Bladet är...

 

Fokus under september har varit det planerade

  Lite innehåll I september påverkades produktionen främst av planerat avbrott (överliggande nät) och det trasiga bladet vid BJV13.   BJV13 Säkerhetsavstånd på 250m gäller fortsatt, samt ett tillfälligt...

 

Viktig information

Sent på kvällen den 21 a juli skedde en olycka i vindparken när en vinge gick av på turbin Björkvattnet 13 (BJV13). Inga personer skadades i olyckan. En grundorsaksutredning...

 

Uppdatering för oktober 2021

Under oktober fortsatte arbetet med diverse åtgärder, som förbättringsarbeten, eller punkter som behövde uppmärksammas som identifierades när turbinerna var helt driftsatta och inspekterades invändigt och utvändigt.

 

On the ground