Status: Under construction

Construction start date: July 2019

Targeted completion: Q1 2021

33 turbines

in construction

175 MW

of capacity

175,000 households

can be powered by the energy coming from our
turbines*

2,000 Paris-Stockholm flights

That’s the equivalent, in terms of carbon footprint, of the 215,000 tons* of greenhouse gas emissions saved each year thanks to our turbines.

*Based on average European household consumption

*Compared with gas fired power generation

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Uppdatering för februari 2021

Februari, som dessutom är den kortaste månaden, såg inte så lovande ut vad gäller framsteg eftersom det fortsatte att blåsa hårt och snöa ihållande hela månaden. Vädret gjorde livet...

 

Uppdatering för januari 2021

Installationsteamen återvände till anläggningen i början av januari efter julledigheten och all personal på anläggningen måste iaktta myndigheternas och anläggningens specifika riktlinjer för Covid-19 vid ankomst. Snöröjningen fortsatte under...

 

Uppdatering för december 2020

Den hårda blåst vi hade i november verkade lugna ner sig när vi kom in i december och Björkvattnets vindkraftspark fick därmed en mer produktiv månad. Det kyliga vädret...

 

Uppdatering för november 2020

Det fortsatte att blåsa hårt i området runt Björkvattnet under november månad, vilket resulterade i att över 70 % av den planerade installationstiden inte kunde utnyttjas på grund av...

 

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen...

 

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant...

 

On the ground