Status: Under konstruktion

Konstruktionsstart: juli 2019

Planerat färdigställande: Q1 2021

33 turbiner

under konstruktion

175 MW

kapacitet

175 000 hushåll

kan förses med energi från våra turbiner*

2 000 flyg Stockholm – Paris

Det är ekvivalenten - i koldioxidavtryck - av de 215 000 ton utsläpp av växthusgaser som kan undvikas varje år tack vare våra turbiner*

 

*Baserat på genomsnittlig europeisk hushållskonsumtion

 

*Jämfört med energi producerad från naturgas

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen...

 

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant...

 

Uppdatering för juli-augusti 2020

SIC den entreprenör, som ansvarat för entreprenadarbeten i form av avverkning av skog, byggnation av vägar och fundament mm har efter ett par hektiska månader med projektet nu framgångsrikt...

 

Uppdatering juni 2020

Under den gångna månaden har vi återigen sett stora framsteg i utvecklingen av Björkvattnet Vindkraftspark och den viktigaste var att GE Renewable Energy, som levererar vindkraftverken, nu är på...

 

Maj 2020 Uppdaterad – Komponentleveranser

Arbetet i vindkraftsparken har utvecklats väl under månaden, och den omfattande snösmältningen har nu gjort alla färdigställda arbeten synliga.

 

Informationsmötet i maj. Uppdatering av projektets utveckling och planering.

På grund av begränsningar för resor och allmänna sammankomster under utbrottet av Covid-19 är informationsmötet...

 

På plats