Status: Slutade 2023

Byggstartdatum: July 2019

Riktat slutförande: Q1 2021

33 turbiner

Byggstart 2019
färdig 2023

175 MW

Kapacitet

175,000 hushåll

kan förses med energi från våra turbiner*

2 000 flyg Stockholm – Paris

Det är ekvivalenten - i koldioxidavtryck - av de 215 000 ton utsläpp av växthusgaser som kan undvikas varje år tack vare våra turbiner*

*Baserat på genomsnittlig europeisk hushållskonsumtion

*Jämfört med energi producerad från naturgas

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Uppdatering för mars 2022

  I mars påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten. Fokus i mars var att påbörja lite underhåll under lågvindsdagen. Det pågick också en del arbete med att slutföra...

 

Uppdatering januari och februari 2023

  I januari var produktionen fortfarande påverkad av isbildning, men i mindre utsträckning. I februari förbättrades förutsättningarna och produktionen var mycket bättre.   BJV13 • Städning färdigställs under 2023....

 

Välkommen Vindr

I december påverkades produktionen av ispåbyggnad under första halvan av månaden. Nedisningen förbättrades och andra delen av månaden hade fantastiska produktionsdagar.

 

Uppdatering för december 2022

I december påverkades produktionen av ispåbyggnad under första halvan av månaden. Nedisningen förbättrades och andra delen av månaden hade fantastiska produktionsdagar.

 

Uppdatering för november 2022

I november påverkades produktionen kraftigt av kallt väder som orsakade stor nedisning i stora delar av Sverige, lägre vindhastigheter än normalt och planerat underhåll (då vissa turbiner stoppades)  ...

 

Uppdatering för oktober 2022

I oktober påverkades produktionen främst av lägre medelvind än normalt, det trasiga bladet vid BJV13, samt planerat underhåll (vissa vindkraftverk stoppade i samband med detta). BJV13 • Bladet är...

 

On the ground