Status: Under construction

Construction start date: July 2019

Targeted completion: Q1 2021

33 turbines

in construction

175 MW

of capacity

175,000 households

can be powered by the energy coming from our
turbines*

2,000 Paris-Stockholm flights

That’s the equivalent, in terms of carbon footprint, of the 215,000 tons* of greenhouse gas emissions saved each year thanks to our turbines.

*Based on average European household consumption

*Compared with gas fired power generation

What is happening

at Björkvattnet wind farm

Viktig information

Sent på kvällen den 21 a juli skedde en olycka i vindparken när en vinge gick av på turbin Björkvattnet 13 (BJV13). Inga personer skadades i olyckan. En grundorsaksutredning...

 

Uppdatering för oktober 2021

Under oktober fortsatte arbetet med diverse åtgärder, som förbättringsarbeten, eller punkter som behövde uppmärksammas som identifierades när turbinerna var helt driftsatta och inspekterades invändigt och utvändigt.

 

Uppdatering för september 2021

Under september genomfördes den slutliga driftsättningsinspektionen av den sista turbinen innan den gick vidare till 24-timmarskontrollen och därefter framgångsrikt slutförde sin tillförlitlighetskörning som är ett åtta dagars prestandatest. Under...

 

Viktig information

Sent på kvällen den 31a augusti skedde en olycka i vindparken när en vinge gick av på turbin Björkvattnet 20 (BJV20). Inga personer skadades i olyckan. En grundorsaksutredning har...

 

Uppdatering för juli 2021

Den här månaden är det sommar i Björkvattnet. Det har varit fint väder och juli är semestermånaden i Sverige. I början av juli anlände en ny lyftanordning till anläggningen....

 

Uppdatering för juni 2021

I juni genomfördes den sista av de fallviktsmätningar som pågått under hela snösmältningsperioden. Testresultaten användes för att bedöma markens bärförmåga för att säkerställa att arbetet med tunga maskiner kunde...

 

On the ground