Tillbaka till Nyheter

Uppdatering April 2020

Efter en vinterperiod som främst innefattat vägarbete och dragning av kabel, kan vindparkens vägnät nu till fullo hantera byggtrafik och är nu till stor del avgränsad av nedgrävd kraft- och fiberoptisk kabel. Under april månad har fokus flyttats tillbaka till arbete med fundamenten, först inom områdets södra delar.

 

På den utgrävda marken har ett lager grovbetong lagts på 15 fundament under april månad. Detta lager av grovbetong utgör en platt och jämn yta på vilken fundamenten kommer att byggas.

 

Teamen som arbetar med armering har under månaden återvänt till vindparken för att utföra armeringsarbeten l. Denna stålstruktur placeras ovanpå lagret av grovbetong och ger betongfundamenten draghållfasthet som slutligen stödjer vindkraftverket. Armeringsarbete har slutförts på sju (7) fundament denna månad och arbete fortskrider på ytterligare åtta (8) fundament.

 

Alla fundament vid Björkvattnet Vindpark är gravitationsfundament. Det innebär att vindkraftverket är monterat och vilar enbart på sin egen vikt på fundamentet. Största delen av vikten kommer från betongen. När armeringen har slutförts kommer en betongmix, som blandas på plats, gjutas i fundamentgropen och r fylla utrymmet i armeringen. Betonggjutning har utförts på två (2) fundament denna månad. Vindparken har nu fjorton (14) färdigställda fundament.

 

Efter gjutning kommer betongen att täckas med utgrävd jord- och stenmassa, vilket fyller tre funktioner: en estetisk, genom att betongfundamentet täcks, en miljömässig genom ytterligare markförnyelse och en praktisk genom att fundamentet tillförs extra vikt.

 

Ungefär 45% av arbetet med kabeldragning har färdigställts på området. Kablarna har lagts i de diken som i huvudsak löper längs med vägarna . Kablarna ansluter vindkraftverken till den lokala transformatorstationen på området för energidistribution och via fiberoptik skickas operationella data till driftcentralen.

 

Arbetet med transformatorstationen fortskrider väl och betong har gjutits i båda transformatorfundamenten. , Transformatorstationen kommer att öka spänningen i strömmen som kommer från vindkraftverken för att tillgodose effektiv distribution till elnätet.