Tillbaka till Nyheter

Kick-off för projekt Björkvattnet vindkraftpark

InfraVia European Fund IV har förvärvat 100% av vinkraftparksprojektet Björkvattnet från dess ursprungliga exploatörer General Electrics, WindSpace och Vindparken Förvaltning.

 

Projektet är en 175 MW färdig att bygga vindkraftpark med tillstånd och avtal på plats, och som ska utrustas med 33 av de senaste 5.3 MW vindkraftturbinerna från GE. Huvuddelen av den producerade energin kommer att säljas till ett av Googles dotterbolag i enlighet med ett långvarigt elavtal (PPA).

 

Byggnation påbörjades i juli 2019 och förväntas färdigställas i december 2020. Anslutning till det nationella 400 kV stamnätet kommer göras med E.ON, den regionala nätägaren, som ansvarig, och kommer delvis ske via befintlig infrastruktur. E.ON har påbörjat arbetet med nät anslutningen.

 

Björkvattnet vindkraftpark ligger i Ragunda kommun, i Jämtlands län i mellersta Sverige, ungefär 470 km norr om Stockholm.

 

Björkvattnet vindkraftpark kommer vara den första anläggningen som ingår i den nyligen grundade Treblade-plattformen.