Tillbaka till Nyheter

Första byggmöte med markägare

Björkvattnet vindkraftpark har hållit det första byggmötet med markägare.

 

Syftet med mötet var att presentera bygglaget för boende i Ragunda och tillhandahålla information om vad som kan förväntas under byggtiden fram till vindparkens färdigställande i slutet av 2020, men i synnerhet vad som kan förväntas under nästkommande månader.

 

Frågor ställdes efter presentationen, vilka utgjorde del av en livlig diskussion.