Tillbaka till Nyheter

Fokus under september har varit det planerade

Faktablad September 2022 
Medelvind (m/s)ca. 7,8 m/s
Produktion (GWh)ca. 23 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

Lite innehåll

I september påverkades produktionen främst av planerat avbrott (överliggande nät) och det trasiga bladet vid BJV13.

 

BJV13

  • Säkerhetsavstånd på 250m gäller fortsatt, samt ett tillfälligt staket har installerats.
  • Städning av omkringliggande natur är förberedd. Startdatumet är dock inte känt ännu.
  • Grundorsaksanalysen har påbörjats och slutsatsen är fortfarande under behandling
  • Arbetet med bladbyte har påbörjats

 

Fokus under september har varit det planerade underhållet och förberedelserna inför vintersäsongen

När det pågår planerat underhåll sätts vägspärrar upp..

Vägarna har inspekterats och kommer förberedas inför vintern (främst snökäppar)

Några lokalbefolkning anslöt till och med inspektion.