Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för oktober 2022

I oktober påverkades produktionen främst av lägre medelvind än normalt, det trasiga bladet vid BJV13, samt planerat underhåll (vissa vindkraftverk stoppade i samband med detta).

BJV13
• Bladet är utbytt och turbinen kommer att tas i drift igen i november
• Säkerhetsavstånd på 250m gäller fortsatt, samt ett tillfälligt staket är sedan tidigare installerat.
• Städning av omkringliggande natur sker snart.
• Slutsatser av orsaksanalysen bör släppas i slutet av november

Fokus under oktober har varit det planerade underhållet och förberedelser inför vintersäsongen.
Bladreparationer pågår på 3 vindkraftverk (planerat underhåll)
När planerat underhåll pågår sätts vägspärrar upp.
Vägar har inspekterats, följt av utjämning (hyyling) och fyllning av gropar. Snökäppar utbytta vid behov.

Faktablad September 2022 
Medelvind (m/s)ca. 7,9 m/s
Produktion (GWh)ca. 48 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0