Tillbaka till Nyheter

I september påverkades produktionen mest av det planerade underhållet.

 Faktablad i September 2023
Medelvind (m/s)ca. 7.2 m/s
Produktion (GWh)ca. 39 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

September har återigen varit en underhållsintensiv månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel:

  • Bladreparationer
  • Inspektioner av vindkraftverk
  • Rengöring
  • Underhåll/reparationer vid tomtbyggnad

 

Vissa vägar förbereds för vintersäsongen och snöstolpar har beställts.

 

Under 2023 är de återstående aktiviteterna:

  • Slutförande av bladreparationer startade 2022 samt den planerade och påbörjade 2023
  • Fortsätta det planerade årliga underhållet enligt underhållsmanualen
  • Platsinspektioner
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

I september har hösten börjat, och några kallare temperaturer i slutet av månaden.