Tillbaka till Nyheter

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten…

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet. Det var också ett oplanerat avbrott (några timmar, på DSO-sidan)..

 

 Faktablad Augusti 2023
Medelvind (m/s)ca. 5.8 m/s
Produktion (GWh)ca. 22 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

Augusti har varit en underhållsintensiv månad, eftersom vindhastigheten blir lägre och produktionsförlusterna minimeras. De nuvarande aktiviteterna är t.ex::

  • Bladreparationer
  • Inspektioner av vindkraftverk

 

Vissa vägar vårdas också för att säkerställa korrekt skick inför nästa vintersäsong. Detta görs under hela månaderna juni, juli och augusti.

 

Under 2023 är de återstående aktiviteterna:

  • Slutförande av bladreparationer startade 2022 samt den planerade och påbörjade 2023
  • Fortsätta det planerade årliga underhållet enligt underhållsmanualen
  • Platsinspektioner
  • Reparationer på lokalt lager
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

I augusti genomförde tillståndsmyndigheten även ett årligt besök och granskning av vindkraftsparken.