Tillbaka till Nyheter

Inledningen på året var synonymt med högre medelvind

 Faktablad i januari 2024Faktablad i februari 2024
Medelvind (m/s)ca. 9.2 m/sca. 9.0 m/s
Produktion (GWh)ca. 49 GWhca. 47GWh
Säkerhets- och miljöincidenter00

Ändå är det fortfarande effekten av is, med lite snö, mycket snö!

När året börjar handlar det om att planera underhållet och att slutföra den påbörjade uppgiften 2023.

På grund av vinter- och isförhållandena är det viktigt att om du som rör dig i området är uppmärksam när du är i närheten av vindkraftsparken.