Tillbaka till Nyheter

Underhåll av vindkraftverk mitt i mars låga vindar och utmaningar med is

 Faktablad i mars 2024
Medelvind (m/s)ca. 6.4 m/s
Produktion (GWh)ca. 28 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

Produktionen i mars påverkades av lägre medelvindar. Det fanns också effekten av is.

Under lågvindsdagarna gjorde teamet några uppgifter av det planerade underhållet. Underhållet kommer att fortsätta från april och framåt. Målet är att utföra underhållet när det är svag vind.

Med slutet av vintern är det en blandning av smält- och isförhållanden. Det är viktigt att om du rör dig i området, var uppmärksam när du är i närheten av vindkraftsparken.