Tillbaka till Nyheter

Maj 2020 Uppdaterad – Komponentleveranser

Arbetet i vindkraftsparken har utvecklats väl under månaden, och den omfattande snösmältningen har nu gjort alla färdigställda arbeten synliga. Alla 33 fundament är färdiggjutna och utgör en väsentlig milstolpe för projektet. Dragning av kabel fortsätter i den norra och sydvästra delen av vindkraftsparken, med ett planerat färdigställande under juni månad.

 

Test och kontroll av entreprenad- och elarbeten har utförts under månaden i den sydöstra delen av vindkraftsparken, med kontroll och mätning av fundamentens hållfasthet och vägarnas bärighet samt kontroll av elektriska installationer och funktion inför kommande leveranser av komponenter till vindkraftverken. Kontrollerna av entreprenadarbeten skall säkerställa att vindkraftverken kan uppföras och resas på ett säkert sätt, och kontroller och test av elarbeten skall säkerställa att vindkraftverken kommer att generera och leverera elektricitet på ett säkert sätt.

 

Leveranser av komponenter till vindkraftverken kommer att påbörjas under vecka 26 (22/6 och följande) inledningsvis med sektioner av torn. Dessa transporter kommer att ske nattetid och anlända till vindkraftsparken från väster varvid Borgvattnet passeras. Transporter av vingar kommer att påbörjas en vecka senare och dessa transporter sker från öster via Ramsele.

 

Här hittar du en länk till presentationen om det ämnet.