Tillbaka till Nyheter

Uppdatering juni 2020

Under den gångna månaden har vi återigen sett stora framsteg i utvecklingen av Björkvattnet Vindkraftspark och den viktigaste var att GE Renewable Energy, som levererar vindkraftverken, nu är på plats. GE Renewable Energys första team anlände i början av månaden och det förväntas att antalet anställda kommer fortsätta öka fram till i mitten av juli, då upp till 165 anställda kommer arbeta med projektet. Vid ankomst får personalen en genomgång av de rutiner om Hälsa och Säkerhet samt Miljöfrågor som gäller inom arbetsområdet och samarbete har inletts med övriga entreprenörer på plats via dagliga samarbetsmöten. Väg- och fundamentsentreprenören, SIC, har framgångsrikt färdigställt och överlämnat två av vindparkens fem områden enligt plan inför GE Renewable Energy’s ankomst. Arbetet fortskrider vid transformatorstationen och transformatorkomponenter har levererats och kabel har dragits in i byggnaden.

 

Utrustning för att resa vindkraftverken och de första turbinkomponenterna har levererats till vindkraftsparken. Ett antal kranar är på plats och de kommer utföra en rad uppgifter, t. ex avlastning, installation och montagesupport. De vindkraftskomponenter som börjat anlända är spänningsbrytare (Switchgear) och tornens bottensektioner. Spänningsbrytaren är inkopplingspunkten mellan vindkraftverkets interna kablage och den nedgrävda kabel som kopplar ihop vindkraftverket med transformatorstationen. Tornets bottensektion är mycket central eftersom det är den del av tornet som monteras mot fundamentet genom en rad bultar och ett cementarbete som benämns ”grouting”. Bottensektionen är även ingång till vindkraftverket för drift och underhåll. I nuläget har tornsektioner levererats till två stycken positioner, i den sydöstra delen av vindkraftsparken. Leveranser av vindkraftskomponenter kommer att fortsätta under juli månad, och samtliga breda/långa transporter kommer att levereras nattetid (däribland tornsektioner, vingar, naceller och nav).

Foto från drönare av kabeldragning in till transformatorstationens byggnad
Kran ankommer till platsen
Kranar för för-installation på plats
Kranar i arbete vid BJV11 & BJV14
Kranar i arbete vid BJV11 & BJV14