Tillbaka till Nyheter

Underhåll och Utmaningar i Vindkraftsparken: Aprilrapport

 Faktablad i april 2024
Medelvind (m/s)ca. 6.2 m/s
Produktion (GWh)ca. 23 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

Produktionen i april påverkades av lägre medelvindar, lägre tillgänglighet samt nedisning.

 

Under lågvindsdagarna gjorde teamet några uppgifter av det planerade underhållet. Underhållet

kommer att fortsätta under maj månad och framåt. Målet är att utföra underhållet när det är svag vind.

 

Med slutet av vintern är det en blandning av smält- och isförhållanden. Det är viktigt att om du rör dig

i området, var uppmärksam när du är i närheten av vindkraftsparken.