Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för december 2022

Faktablad December 2022 
Medelvind (m/s)ca. 8.2 m/s
Produktion (GWh)ca. 27 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

I december påverkades produktionen av ispåbyggnad under första halvan av månaden. Nedisningen förbättrades och andra delen av månaden hade fantastiska produktionsdagar.

BJV13

  • Städning färdigställs 2023.
  • Grundorsaksanalysen har slutförts och rapporterats till Länsstyrelsen.

 

Fokus i december har varit att färdigställa det  planerade underhållet för 2022. Isen har påverkat produktionen och gjort vissa underhållsuppgifter försenade.

 

Resterande två bladreparationer kommer att genomföras under 2023 i samband med det planerade underhållet.

När planerat underhåll utförs sätts vägspärrar upp.

Serviceteamet avyttrade sig  de två sista veckorna i månaden för att förbereda sig för ett vinteruppehåll.

Ett beredskapsteam var dock på plats för att genomföra potentiell felsökning.

Under juluppehållet producerade vindkraftsparken felfritt.

 

På grund av vinter- och isförhållandena är det viktigt att om du som rör dig i området är uppmärksam när du är i närheten av vindkraftverken.

Ytterligare skyltar har satts upp vid vindkraftparkens infarter.

 

Med en önskan om en  God Jul och ett Gott Nytt År!