Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för november 2022

Faktablad November 2022 
Medelvind (m/s)ca. 7,5 m/s
Produktion (GWh)ca. 20 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

I november påverkades produktionen kraftigt av kallt väder som orsakade stor nedisning i stora delar av Sverige, lägre vindhastigheter än normalt och planerat underhåll (då vissa turbiner stoppades)

 

BJV13

  • Vindkraftverket är åter i drift.
  • Säkerhetsavstånd på 250m gäller fortsatt, samt en tillfällig avspärrning är sedan tidigare installerat. Det kommer att finnas kvar till 2023.
  • Städning ska vara klar 2023.
  • Grundorsaksanalysen har slutförts.

 

Under november har det planerade underhållet prioriterats. Nedisningen har påverkat produktionen och gjort vissa underhållsuppgifter mer komplicerade.

Bladreparationer har slutförts på ett av tre vindkraftverk. De två återstående reparationerna kommer att genomföras under 2023 tillsammans med det planerade underhållet.

När det finns planerat underhåll sätts vägspärrar upp.

Fram till slutet av december finns en lyftkran på plats för underhåll. Skyltar sätts upp och området bör undvikas.

 

På grund av vinter- och isförhållandena är det viktigt att om du som rör dig i området är uppmärksam när du är i  närheten av vindkraftsparken.

Ytterligare skyltar har satts upp vid vindkraftparkens infarter.