Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för juli 2021

Den här månaden är det sommar i Björkvattnet. Det har varit fint väder och juli är semestermånaden i Sverige. I början av juli anlände en ny lyftanordning till anläggningen. Den lyfter ett blad i taget och de sista bladen installerades framgångsrikt på den sista turbinen. I och med detta avslutades de huvudsakliga installationsarbetena för alla trettiotre (33) turbinerna i vindkraftsparken.

Kundens fem (5) sista besiktningsrundor gjordes denna månad och då inspekterades turbinerna inifrån och ut. Alla förbättringsarbeten som identifieras eller punkter som behöver uppmärksammas rapporteras till entreprenören som ”fel” som ska åtgärdas under de kommande veckorna.

Den här månaden började återställningsarbetet, som inkluderar demontering och borttagning av det stenbelagda område som använts för lagring av material. Denna månad genomfördes arbete med att förbereda turbinerna för ett planerat elavbrott som började den 27 juli 2021. Under elavbrottet kommer ingen ström att importeras eller exporteras, så 24-timmarstester och prestandatesterna som brukar pågå i åtta dagar, kan inte utföras på turbinerna under denna tid. Turbinerna placerades i ett säkert läge före avbrottet och kommer att förbli så under hela avbrottet som förväntas upphöra den 7 augusti 2021.

 

Under den här månaden driftsattes ytterligare en (1) turbin och för fyra (4) slutfördes tillförlitlighetskörningen.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen nu är klar på alla trettiotre (33) turbinerna, driftsättningsarbeten har slutförts på trettioen (31) turbiner och trettioen (31) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. De mittersta och sydöstra sektionerna av vindkraftsparken är nu helt klara för drift, vilket motsvarar två av vindkraftsparkens fem sektioner.

 

Under augusti månad kommer invändiga arbeten, driftsättning, testkörningar och återställningsarbeten att fortsätta.