Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för juni 2021

I juni genomfördes den sista av de fallviktsmätningar som pågått under hela snösmältningsperioden. Testresultaten användes för att bedöma markens bärförmåga för att säkerställa att arbetet med tunga maskiner kunde fortsätta på ett säkert sätt. De senaste testerna på kranplattformens område i juni visade att marken var upptinad två meter ner.

 

Eftersom arbetet snart är klart och det sista steget i projektets byggnationsfas pågår, fick vi i juni besök av representanter från Länsstyrelsen. De besökte anläggningen här i Björkvattnet för att utföra en rutininspektion. Besöket på anläggningen var mycket uppskattat och positivt och vi kommer att fortsätta ha ett nära samarbete med Länsstyrelsen tills projektet är helt slutfört.

 

Avvecklingen från anläggningen fortsatte denna månad med att material, maskiner och förvaringscontainrar togs bort. Anläggningens inhägnad och antalet kontor minskas också ner för att passa ett mindre arbetslag eftersom färre människor är närvarande på anläggningen varje dag. Nu återstår endast att installera bladen för att den sista turbinen ska kunna resas upp och det kommer att ske när en nytillverkad lyftanordning, som lyfter ett blad i taget, levereras till anläggningen.

 

Under den här månaden driftsattes ytterligare två (2) turbiner och två (2) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen nu är klar på trettio (30) turbiner, driftsättningsarbeten har slutförts på trettio (30) turbiner och tjugosju (27) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. De mittersta och sydöstra sektionerna av vindkraftsparken är nu helt klara för drift, vilket motsvarar två av vindkraftsparkens fem sektioner.

 

Under juli kommer interna arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och bladen kommer att installeras i den sista turbinen.