Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för oktober 2021

Under oktober fortsatte arbetet med diverse åtgärder, som förbättringsarbeten, eller punkter som behövde uppmärksammas som identifierades när turbinerna var helt driftsatta och inspekterades invändigt och utvändigt.

 

Återställningsarbeten fortsatte på olika platser runt om på anläggningen och denna månad slutfördes borttagningen av det stenbelagda området, som hade använts för lagring av material. Underhållet av vägarna på anläggningen fortsatte och mindre reparationer gjordes efter behov. Avvecklingsarbetet fortsatte och material och eventuellt kvarvarande skräp forslades bort från anläggningen.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på alla trettiotre (33) turbinerna, driftsättningsarbeten har slutförts på alla trettiotre (33) turbinerna och alla trettiotre (33) turbinerna har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. De mittersta och sydöstra sektionerna av vindkraftsparken är nu helt klara för drift, vilket motsvarar två av vindkraftsparkens fem sektioner.

 

Under november kommer återställningsarbetena att fortsätta och förbättringsarbetena kommer också att fortsätta när erforderligt material har levererats till anläggningen. Den certifiering som krävs för varje turbin har planerats vara klar i slutet av året – vilket kommer att göra vindkraftsparkens återstående sektioner helt klara för drift.