Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för september 2021

Under september genomfördes den slutliga driftsättningsinspektionen av den sista turbinen innan den gick vidare till 24-timmarskontrollen och därefter framgångsrikt slutförde sin tillförlitlighetskörning som är ett åtta dagars prestandatest. Under den här månaden fortsatte arbetet med diverse åtgärder, som förbättringsarbeten eller punkter som behövde uppmärksammas, som identifierades när turbinerna var helt driftsatta och inspekterades invändigt och utvändigt.

 

Återställningsarbeten fortsatte på olika platser runt om på anläggningen. Detta inkluderade demontering och borttagningen av det stenbelagda området, som hade använts för lagring av material, och underhåll av vägarna på anläggningen. Avvecklingsarbete fortsatte också, material från olika områden avlägsnades och kontorscontainrar togs bort från anläggningen.

 

Under den här månaden driftsattes ytterligare en (1) turbin och en (1) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på alla trettiotre (33) turbinerna, driftsättningsarbeten har slutförts på trettiotre (33) turbiner och trettiotre (33) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. De mittersta och sydöstra sektionerna av vindkraftsparken är nu helt klara för drift, vilket motsvarar två av vindkraftsparkens fem sektioner.

 

Under september kommer avvecklings- och återställningsarbeten att fortsätta och förbättringsarbeten kommer också att fortsätta när erforderligt material har levererats till anläggningen.