Tillbaka till Nyheter

Uppdatering januari och februari 2023

 Faktablad februari 2023
Medelvind (m/s)ca. 8.6 m/s
Produktion (GWh)ca. 56 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter1 (lätt kollision mellan
bil och lastbil
pga halt väglag)
 Faktablad januari 2023
Medelvind (m/s)ca. 8.8 m/s
Produktion (GWh)ca. 46 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

I januari var produktionen fortfarande påverkad av isbildning, men i mindre utsträckning. I februari förbättrades förutsättningarna och produktionen var mycket bättre.

 

BJV13
• Städning färdigställs under 2023.
• Grundorsaksanalysen är slutförd och rapporterad till Länsstyrelsen.

Fokus för anläggningen i januari och februari var inriktat på att upprätthålla god produktion. Det årliga planerade underhållet kommer att påbörjas under mars månad.

Under 2023 kommer följande ske på anläggningen:
• Slutförande av två bladreparationer startade 2022.
• Planerat årligt underhåll i enlighet med underhållsmanualen.
• Bladinspektioner.
• Anläggningsrondering

På grund av vinterförhållanden och risk för iskast är det viktigt att om du som rör dig i området att vara uppmärksam när du är i närheten av vindkraftverken.
Ytterligare varningsskyltar finns belägna vid vindkraftparkens infarter.