Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för mars 2022

 Faktablad Mars 2023Faktablad Mars 2022
Medelvind (m/s)ca. 7.2 m/sca. 7.2 m/s
Produktion (GWh)ca. 38 GWhca. 38 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter00

 

I mars påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten.

Fokus i mars var att påbörja lite underhåll under lågvindsdagen. Det pågick också en del arbete med att slutföra planeringen av verksamheten för 2023.

 

2023 kommer det att finnas:

  • Slutförande av bladreparationer påbörjades 2022 samt vissa planerade till 2023
  • Planerat årligt underhåll enligt underhållsmanualen
  • bladinspektioner
  • Platsinspektioner
  • HSE-revision

 

Även om våren har börjat, är den kvar med vinterförhållanden på natten. Extra uppmärksamhet på is och/eller mjuka ytor är viktigt vid besök i vindkraftsparken.