Tillbaka till Nyheter

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten.

 Faktablad April 2023
Medelvind (m/s)ca. 6.2 m/s
Produktion (GWh)ca. 25 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten. Det är cirka 18 % mindre än den förväntade vindhastigheten.

 

Under april utfördes det årliga planerade underhållet under dagar med låga vindar, med till exempel:

  • Årlig inspektion av bladen
  • Inspektioner av vindkraftverk
  • Påbörja lagstadgade inspektioner av hiss- och säkerhetsutrustning

 

En del arbete gjordes även med att justera planeringen av verksamheten för 2023.

 

2023 kommer även innehålla:

  • Slutförande av bladreparationer som påbörjades 2022 samt de reparationer som är planerade till 2023.
  • Planerat årligt underhåll.
  • Platsinspektioner
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

Förutom svaga vindar kom vintern tillbaka, med några dagar tungt snöfall. Detta ledde till att vissa planerade aktiviteter skjuts upp. Extra uppmärksamhet på is och/eller mjuka ytor är viktigt vid besök i vindkraftsparken.