Tillbaka till Nyheter

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet.

 Faktablad Maj 2023
Medelvind (m/s)ca. 7.0 m/s
Produktion (GWh)ca. 35 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

Fokus i maj var att utföra nästa uppgifter i det årliga planerade underhållet under lågvindsdagen, med till exempel:

  • Bladreparationer
  • Inspektioner av vindkraftverk
  • Lagstadgade inspektioner av hiss- och säkerhetsutrustning

 

Det finns också planering av översynen av anläggningsarbetena (vägarnas skick) för att säkerställa ett underhåll inför nästa vintersäsong..

 

Under 2023 är de återstående aktiviteterna:

  • Slutförande av bladreparationer startade 2022 samt den planerade och påbörjade 2023
  • Fortsätta det planerade årliga underhållet enligt underhållsmanualen
  • Platsinspektioner
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

Med torrperioden tillbaka är underhållet full fart för att säkerställa att allt är klart när förhållandena är som mest arbetsvänliga.