Tillbaka till Nyheter

I juli påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

 Faktablad Juli 2023
Medelvind (m/s)ca. 5.3 m/s
Produktion (GWh)ca. 17 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

I juli påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

 

Juli har varit en underhållsintensiv månad, eftersom vindhastigheten blir lägre och produktionsförlusterna minimeras. De nuvarande aktiviteterna är t.ex::

  • Bladreparationer
  • Inspektioner av vindkraftverk

 

Vissa vägar vårdas också för att säkerställa korrekt skick inför nästa vintersäsong. Detta görs under hela månaderna juni, juli och augusti.

Under 2023 är de återstående aktiviteterna:

  • Slutförande av bladreparationer startade 2022 samt den planerade och påbörjade 2023
  • Fortsätta det planerade årliga underhållet enligt underhållsmanualen
  • Platsinspektioner
  • Reparationer på lokalt lager
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

Den höga nederbörden i juli (röd varning i vissa områden i Sverige) ledde till några anståndsdagar, och en försening av underhållsarbetet. Det förväntas återfå en mer uthållig rytm när dagarna blir torrare i augusti. Sommaren är hektiska arbetsmånader på vindkraftsparken.