Tillbaka till Nyheter

I juni påverkades produktionen främst av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

 Faktablad Juni 2023
Medelvind (m/s)ca. 6.3 m/s
Produktion (GWh)ca. 27 GWh
Säkerhets- och miljöincidenter0

 

Fokus i juni var att fortsätta de påbörjade underhållsuppgifterna, och utföra nästa uppgifter i det årliga planerade underhållet under lågvindsdagen, med till exempel :

  • Bladreparationer
  • Inspektioner av vindkraftverk
  • Lagstadgade inspektioner av hiss- och säkerhetsutrustning

 

Det finns också underhåll av anläggningsarbeten (vägarnas skick) för att säkerställa korrekt skick inför nästa vintersäsong. Detta görs under hela månaderna juni, juli och augusti.

 

Under 2023 är de återstående aktiviteterna:

 

  • Slutförande av bladreparationer startade 2022 samt den planerade och påbörjade 2023
  • Fortsätta det planerade årliga underhållet enligt underhållsmanualen
  • Platsinspektioner
  • Reparationer på lokalt lager
  • Hälsa och säkerhetsrevision

 

Med torrperioden tillbaka är underhållet full fart för att säkerställa att allt är klart när förhållandena är som mest arbetsvänliga.