Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för april 2021

Våren har kommit till Björkvattnet, vädret har varit mildare under hela april och snön har börjat smälta. Eftersom häckningssäsongen pågår nu har vi fått se det lokala djurlivet även här i vindkraftsparken. Massor av ripor och tjädrar har strövat omkring på anläggningen. Att vi fått ett bättre väder är positivt ur många aspekter, men det medför också betydande risker när vi använder de tunga maskiner som behövs för att lyfta och installera turbinerna. Markförhållandena övervakas noggrant och inspekteras varje vecka av det geotekniska teamet för att säkerställa att arbetet fortskrider på ett säkert sätt.

 

Eftersom installationsarbetena nästan är klara vid Björkvattnet, har installationsteamen börjat lämna anläggningen den här månaden och omplacerats till andra projekt. En av de största lyftkranarna (som användes för att resa upp turbinerna) har lämnat anläggningen och en annan är avriggad och demonterad, redo att tas bort från anläggningen. Nu återstår endast en större lyftkran som är redo att installera de sista turbinerna.

Under den här månaden installerades ytterligare fyra (4) turbiner, sex (6) turbiner driftsattes och fem (5) slutförde sin tillförlitlighetskörning. Den mittersta och den sydöstra sektionen blev helt klara för drift.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på trettio (30) turbiner, driftsättningsarbeten hade slutförts på tjugofyra (24) turbiner vid slutet av månaden och arton (18) turbiner hade genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Under maj kommer invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och de sista turbinerna kommer att resas upp. Även den södra mittersta och den sydvästra sektionen kommer att göras klara för drift.