Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för mars 2021

Under hela mars har vi sett att våren är i antågande. Vädret är alltid viktigt när man bygger en vindkraftspark och även om det kan verka uppenbart att blåst och snö kan påverka byggnationen, har även töväder betydelse i klimat som liknar Björkvattnets. Den tunga transport-och lyftutrustningen måste ha en solid grund att stå på och när tjälen går ut marken kan dess förmåga att bära tunga konstruktioner eventuellt äventyras. För att säkerställa att vi kan fortsätta arbeta på ett säkert sätt, övervakas lastbärande delar av kranplattformarna (där kranarna lyfter och installerar turbinkomponenterna) kontinuerligt av ett tredje parts geotekniskt ingenjörsteam. Under den här månaden installerades ytterligare tre (3) turbiner, fyra (4) turbiner driftsattes och tre (3) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på tjugosex (26) turbiner, driftsättningsarbeten hade slutförts på arton (18) turbiner vid slutet av månaden och tretton (13) turbiner hade genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Under april kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta. Vi räknar även med att den första sektionen ska vara helt klar för drift.