Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för maj 2021

Snösmältningsperioden är nu över i Björkvattnet. Medan tjälen gick ur jorden övervakades och inspekterades markförhållandena noggrant för att säkerställa att arbetet med tunga maskiner kunde fortsätta på ett säkert sätt. De geotekniska ingenjörerna har övervakat marktemperaturen vid kranplattformarna med mätstänger nere i marken och de senaste resultaten av fallviktsmätningen, kompletterat med visuell inspektion, visar att tjälen nu har gått ur jorden och att bärkapaciteten är tillräcklig.

 

Den här månaden har teamet i Björkvattnet varit upptaget med att röja upp på anläggningen och flytta bort material och maskiner som inte behövs här längre. Eftersom det nu bara är en turbin som kräver installation, har två av de tre huvudkranarna (som används för att resa upp turbinerna) demonterats och flyttats bort från anläggningen, och de flesta i installationsteamet har gått vidare till andra projekt.

 

Under den här månaden installerades ytterligare två (2) turbiner, fyra (4) turbiner driftsattes och sju (7) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på trettio (30) turbiner, driftsättningsarbeten har slutförts på tjugoåtta (28) turbiner och tjugofem (25) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. De mittersta och sydöstra sektionerna av vindkraftsparken är nu helt klara för drift, vilket motsvarar två av vindkraftsparkens fem sektioner.

 

Under juni kommer interna arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och i den sista turbinen kommer de slutliga komponenterna att installeras. Även den södra mittersta och den sydvästra sektionen förväntas bli klara för drift. I juni bör också allmänna arbeten bli klara i vindkraftsparken, inklusive återställande av anläggningens förvaringsutrymmen.