Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för december 2020

Den hårda blåst vi hade i november verkade lugna ner sig när vi kom in i december och Björkvattnets vindkraftspark fick därmed en mer produktiv månad. Det kyliga vädret medförde dock en del besvärliga omständigheter, eftersom snö och is började byggas upp på och runt komponenter. Installationsteamen lärde sig snabbt att avhjälpa detta, och när lagren av snö och is hade avlägsnats från komponenterna kunde installationsteamen fortsätta att resa upp turbiner och slutförde fem (5) under månaden, vilket gör att anläggningen nu har totalt tjugotvå (22). ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande), som betyder att invändiga arbeten har slutförts, har uppnåtts för ytterligare fyra (4) turbiner under månaden, vilket gör att de nu är totalt arton (18).

 

Driftsättningsarbeten hade slutförts på åtta (8) turbiner vid slutet av månaden. Tillförlitlighetskörning påbörjades för ytterligare sex (6) turbiner. Detta är ett prestandatest som pågår i åtta dagar och är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift. Ytterligare tre (3) turbiner har klarat sin tillförlitlighetskörning under månaden, vilket innebär att totalt fyra (4) turbiner är klara för drift.

 

Under januari kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta, och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen.