Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för november 2020

Det fortsatte att blåsa hårt i området runt Björkvattnet under november månad, vilket resulterade i att över 70 % av den planerade installationstiden inte kunde utnyttjas på grund av vädret. Varje komponent har en gräns för vindhastighet då arbetet måste avbrytas eftersom det blir riskabelt att använda lyftkranar då det saknas omgivande skydd. Därför blir det allt svårare att installera komponenter högre upp med den noggrannhet som krävs. Sedan vintervädret började på allvar, tar snöröjning och avisning av komponenter bort allt mer tid från den planerade installationstiden. Men under de perioder i november då vädret var gynnsammare, lyckades GE Ren resa upp ytterligare fyra (4) turbiner, så att anläggningen har nu totalt arton (18).

 

De invändiga monteringsarbetena i turbinerna är inte så beroende av vädret och dessa arbeten har kunnat fortskrida i en jämn takt. ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande), som betyder att invändiga arbeten har slutförts, har uppnåtts för ytterligare åtta (8) turbiner under månaden, vilket gör att det nu är totalt fjorton (14).

 

När turbinerna anses ha nått ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande) börjar driftsättningsprocessen. Detta är en slutkontroll för att säkerställa att alla system inom vindkraftverket är i funktionsdugligt skick och att vindkraftverket, efter att ha klarat relevant testning, är redo att producera och exportera el. Driftsättningsarbeten har slutförts på fem (5) turbiner under månaden. Efter driftsättningsarbetena, genomgår turbinen ett 24-timmars test, där eventuella problem kommer att fångas upp. När testet är godkänt och eventuella problem är lösta kan turbinen påbörja sin testkörning för tillförlitlighet. Testkörningen för tillförlitlighet pågår drygt en vecka och då bedöms turbinens prestanda mot acceptanskriterier och när den är genomförd anses turbinen vara i drift. Den första turbinen påbörjade en testkörning för tillförlitlighet i slutet av månaden.

 

Leveranserna av eskorterat tungt gods till vindkraftsparken avslutades under november, vilket kommer att minska belastningen på de allmänna vägarna och de störningar som trafiken kan ha orsakat ska därmed upphöra. Detta var en viktig milstolpe vi ville uppnå för att undvika vinterväglaget.

 

Under december kommer uppresning av turbiner, interna arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta. Detta innebär att turbinernas blad kommer att snurra för att fånga vinden och generera el. Turbinerna kommer att fortsätta vara i drift efter tillförlitlighetskörning utan uppehåll. Med tiden kommer fler och fler turbiner att vara i drift när de genomgått sina tillförlitlighetskörningar och fortsätter att snurra och generera el.