Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för januari 2021

Installationsteamen återvände till anläggningen i början av januari efter julledigheten och all personal på anläggningen måste iaktta myndigheternas och anläggningens specifika riktlinjer för Covid-19 vid ankomst. Snöröjningen fortsatte under uppehållet så att driftsättnings- och serviceteamen skulle ha åtkomst till turbiner, men installationsteamens första uppgift blev att avlägsna snö och is från lyftkransplatserna och komponenterna så att arbetet kunde återupptas på ett säkert sätt. Pålagring av is och snö kan förhindra komponentlyft och utgöra en säkerhetsrisk med tanke på is- och snöras. På sådana här höga turbiner måste detta övervakas noggrant och minimeras. På stillastående turbinblad kan pålagring av snö och is också hindra driftsättningsfasen genom den extra vikt som det medför. När det gäller driftsättning har också vindstyrkan stor betydelse, eftersom det behövs en viss vindstyrka för att ”sparka igång” turbinerna så att de kan producera sin egen el som driver vissa driftsättningsuppgifter. Den här månaden blåste det antingen för mycket, eller inte alls, vilket medförde oönskade avbrott i detta arbete. Dessutom hade vi en incident med en lyftkran den 12 januari. Ingen skadades och man kunde inte observerbara några miljöskador, men det försenade installationsaktiviteterna. När vädret inte är gynnsamt för installation eller driftsättning kan anläggningens personal hjälpa till inom andra områden, till exempel förmonteringsarbeten av turbinkomponenter och mekanik- och elarbeten inne i de uppförda turbinerna.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på tjugotvå (22) turbiner, driftsättningsarbeten hade slutförts på elva (11) turbiner i slutet av månaden och sju (7) turbiner hade genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Under februari kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen. Vi förväntar oss också en leverans av en uppsättning blad till anläggningen i februari, även om vi i dagsläget inte fått ett exakt leveransdatum.