Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för februari 2021

Februari, som dessutom är den kortaste månaden, såg inte så lovande ut vad gäller framsteg eftersom det fortsatte att blåsa hårt och snöa ihållande hela månaden. Vädret gjorde livet svårt för installationsteamen, men ytterligare en (1) turbin installerades. Trots vädret gick det bra att fortsatta med driftsättningsarbeten och tillförlitlighetskörningar, parallellt med att turbinens prestanda testades och export av el till elnätet påbörjades. Ytterligare tre (3) turbiner driftsattes och sex (6) slutförde sin tillförlitlighetskörning.

 

För att sammanfatta statusen kan vi berätta att huvudinstallationen är klar på tjugotre (23) turbiner, driftsättningsarbeten har slutförts på fjorton (14) turbiner vid slutet av månaden och tretton (13) turbiner har genomfört sin tillförlitlighetskörning, en 8-dagars prestandatest som är det sista steget innan turbinen anses vara klar för drift.

 

Den kran som föll och rapporterades förra månaden, demonterades på ett säkert sätt och togs bort från anläggningen. Materialet som låg på marken runt kranen samlades in och analyserades och resultaten visade att det inte finns någon orsak till oro för människors hälsa eller miljön. Incidenten rapporterades formellt till Länsstyrelsen. Vägarna på anläggningen är återigen farbara och installationsarbetena kan fortsätta obehindrat.

 

Under mars kommer uppresning av turbiner, invändiga arbeten, driftsättning och testkörningar att fortsätta och vi bör se fler turbiner komma in i driftsfasen.