Tillbaka till Nyheter

Uppdatering för juli-augusti 2020

SIC den entreprenör, som ansvarat för entreprenadarbeten i form av avverkning av skog, byggnation av vägar och fundament mm har efter ett par hektiska månader med projektet nu framgångsrikt överlämnat alla fem områden av vindkraftsparken till GE Renewables. Tillsammans med de arbeten som SIC slutförde i juni 2020 innebär detta att hela vindkraftsparken nu är färdigställd vad gäller ovannämnda entreprenadarbeten och även elektriska arbeten och alla områden har överlämnats till GE Renewables. Slutliga arbeten med att färdigställa transformatorstationen pågår på plats, (e-on är ansvariga för detta) med den lyckade installationen av fackverk i stål för den fortsatta installationen av luftledningen, och teamen förbereder sig för den initiala spänningssättningen av anläggningen i mitten av september.

 

Under perioden har arbetet på plats främst varit fokuserat på leverans av delar till vindkraftverken och att resa dem. Hittills har tornleveranser genomförts för tjugofyra (24) kompletta vindkraftverk, nio (9) uppsättningar maskinhus, drivlinor och rotornav och tretton (13) uppsättningar vingar. Flera lyftkranar finns på plats, som utför olika funktioner, bl. a avlastning av komponenter, installation och hjälp vid montering. Lyftkranarnas aktiviteter är uppdelade i tre olika faser – förinstallation 1, förinstallation 2 och huvudinstallation. Hittills har lyftkranarna (två st) som arbetar med förinstallation 1 slutfört den första delinstallationen av vindkraftstorn på tjugosju (27) vindkraftsverk. De lyftkranar som arbetar med förinstallation 2 (4 st) har hittills slutfört installationen av de efterföljande tre sektionerna av tornet på tjugofyra (24) vindkraftverk.  Det finns tre större lyftkranar på plats som installerar de återstående torndelarna (de sista tre sektionerna) och installerar gondolen, navet och vingarna. Den 13 augusti 2020 uppnåddes en viktig milstolpe när installationen slutfördes på det första vindkraftverket. I slutet av augusti hade fyra (4) kompletta vindkraftverk uppförts.

 

 

Drönarfoto av det först resta vindkraftverket
Drönarfoto av det först resta vindkraftverket
Resning / montage av fackverkstorn i stål vid transformatorstationen
Resning / montage av fackverkstorn i stål vid transformatorstationen
Transformatorstation nästan färdigställd
Transformatorstation nästan färdigställd
Installation av gondol
Installation av gondol