Tillbaka till Nyheter

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant väder till problem när man försöker resa upp turbiner. Blåst och dimma har dominerat vädret den här månaden, vilket har saktat ned detta arbete. Under de gynnsammare väderperioderna, har GE Ren emellertid lyckats slutföra förinstallation 1 på samtliga trettiotre (33) turbiner och förinstallation 2 på trettiotvå (32) turbiner. Ytterligare fyra (4) kompletta turbiner restes upp under september, så anläggningen nu har totalt åtta (8). När turbinerna väl har rests upp och alla tillhörande invändiga arbeten har slutförts anses de ha nått ”Mechanical Completion” (mekaniskt färdigställande). Tre (3) turbiner har blivit mekaniskt färdigställda under månaden.

 

Torndelarna för samtliga trettiotre (33) turbiner har nu levererats, vilket avsevärt borde minska trafiken och belastningen på de närliggande allmänna vägarna. I slutet av september var också tjugo (20) uppsättningar gondoler, drivlinor och rotornav och nitton (19) bladsatser levererade. Leveransen av de resterade bladsatserna planeras ske i oktober, vilket kommer att vara den sista leveransen av eskorterade komponenter, en viktig milstolpe inför vintern.

 

När det gäller elarbeten uppnåddes en annan viktig milstolpe när aktivering och test av Björkvattnets ställverk och de tillhörande luftledningarna genomfördes med lyckat resultat. Aktivering innebär att elström kopplas på i ledningarna, som förberedelse för anslutning till turbinerna och export av el.