Tillbaka till Nyheter

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen redan i oktober. Projektet var förberett på detta och samordningen av den dagliga snöröjningen har pågått sedan dess för att möjliggöra fortsatta leveranser av komponenter, turbininstallationer och driftsättning. Projektet samarbetar också med en lokal entreprenör för att underhålla, snöröja och sanda den allmänna vägen från Ramsele till anläggningen. Den här månaden har GE Ren lyckats slutföra förinstallation 2 på trettiotre (33) turbiner. Ytterligare sex (6) kompletta turbiner restes upp under oktober, så anläggningen har nu totalt fjorton (14). Ytterligare tre (3) turbiner har blivit mekaniskt färdigställda under månaden, vilket gör totalt sex (6).

 

Leveranser har fortsatt under månaden och fram till slutet av oktober hade trettio (30) uppsättningar gondoler, drivlinor och rotornav och tjugofem (25) bladsatser levererats. Leveranserna av de resterade komponenterna planeras ske i början av november, vilket kommer att avsluta leveranserna av eskorterade komponenter, en viktig milstolpe inför vintern.

 

När det gäller el nåddes en annan viktig milstolpe när kablarna aktiverades i ett av vindkraftsparkens elnät (en av åtta elektriska kretsar i vindkraftsparken matades in i ställverket). Detta gör att turbinerna inom detta område kan använda elnätet för att utföra driftsättningsarbeten. Driftsättningsprocessen är huvudsakligen en slutkontroll för att säkerställa att alla system inom vindkraftverket är i funktionsdugligt skick så att de efter att ha klarat relevant testning är redo att producera och exportera el till elnätet. Driftsättningsarbeten kommer att påbörjas i början av november.