What is happening at

Björkvattnet wind farm

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen...

 

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant...

 

Uppdatering för juli-augusti 2020

SIC den entreprenör, som ansvarat för entreprenadarbeten i form av avverkning av skog, byggnation av vägar och fundament mm har efter ett par hektiska månader med projektet nu framgångsrikt...

 

Uppdatering juni 2020

Under den gångna månaden har vi återigen sett stora framsteg i utvecklingen av Björkvattnet Vindkraftspark och den viktigaste var att GE Renewable Energy, som levererar vindkraftverken, nu är på...

 

Maj 2020 Uppdaterad – Komponentleveranser

Arbetet i vindkraftsparken har utvecklats väl under månaden, och den omfattande snösmältningen har nu gjort alla färdigställda arbeten synliga.

 

Informationsmötet i maj. Uppdatering av projektets utveckling och planering.

På grund av begränsningar för resor och allmänna sammankomster under utbrottet av Covid-19 är informationsmötet...

 

[covid-19] våra åtgärder på plats för att skydda våra arbetare

Björkvattnet vindkraftspark samarbetar med sina entreprenörer för att begränsa den potentiella spridningen...

 

De jobbar på Björkvattnet vindkraftpark

Lokala underleverantörer har anlitats för arbete på Björkvattnet vindkraftpark.

 

Uppdatering April 2020

Efter en vinterperiod som främst innefattat vägarbete och dragning av kabel, kan vindparkens vägnät nu till fullo hantera byggtrafik och är nu till stor del avgränsad av nedgrävd kraft-...

 

[covid-19] Planerat informationsmöte är inställt

På grund av begränsningar för resor och allmänna sammankomster under utbrottet...