What is happening at

Björkvattnet wind farm

Uppdatering för december 2022

I december påverkades produktionen av ispåbyggnad under första halvan av månaden. Nedisningen förbättrades och andra delen av månaden hade fantastiska produktionsdagar.

 

Uppdatering för november 2022

I november påverkades produktionen kraftigt av kallt väder som orsakade stor nedisning i stora delar av Sverige, lägre vindhastigheter än normalt och planerat underhåll (då vissa turbiner stoppades)  ...

 

Uppdatering för oktober 2022

I oktober påverkades produktionen främst av lägre medelvind än normalt, det trasiga bladet vid BJV13, samt planerat underhåll (vissa vindkraftverk stoppade i samband med detta). BJV13 • Bladet är...

 

Fokus under september har varit det planerade

  Lite innehåll I september påverkades produktionen främst av planerat avbrott (överliggande nät) och det trasiga bladet vid BJV13.   BJV13 Säkerhetsavstånd på 250m gäller fortsatt, samt ett tillfälligt...

 

Viktig information

Sent på kvällen den 21 a juli skedde en olycka i vindparken när en vinge gick av på turbin Björkvattnet 13 (BJV13). Inga personer skadades i olyckan. En grundorsaksutredning...

 

Uppdatering för oktober 2021

Under oktober fortsatte arbetet med diverse åtgärder, som förbättringsarbeten, eller punkter som behövde uppmärksammas som identifierades när turbinerna var helt driftsatta och inspekterades invändigt och utvändigt.

 

Uppdatering för september 2021

Under september genomfördes den slutliga driftsättningsinspektionen av den sista turbinen innan den gick vidare till 24-timmarskontrollen och därefter framgångsrikt slutförde sin tillförlitlighetskörning som är ett åtta dagars prestandatest. Under...

 

Viktig information

Sent på kvällen den 31a augusti skedde en olycka i vindparken när en vinge gick av på turbin Björkvattnet 20 (BJV20). Inga personer skadades i olyckan. En grundorsaksutredning har...

 

Uppdatering för juli 2021

Den här månaden är det sommar i Björkvattnet. Det har varit fint väder och juli är semestermånaden i Sverige. I början av juli anlände en ny lyftanordning till anläggningen....

 

Uppdatering för juni 2021

I juni genomfördes den sista av de fallviktsmätningar som pågått under hela snösmältningsperioden. Testresultaten användes för att bedöma markens bärförmåga för att säkerställa att arbetet med tunga maskiner kunde...