What is happening at

Björkvattnet wind farm

Uppdatering för mars 2021

Under hela mars har vi sett att våren är i antågande. Vädret är alltid viktigt när man bygger en vindkraftspark och även om det kan verka uppenbart att blåst...

 

Uppdatering för februari 2021

Februari, som dessutom är den kortaste månaden, såg inte så lovande ut vad gäller framsteg eftersom det fortsatte att blåsa hårt och snöa ihållande hela månaden. Vädret gjorde livet...

 

Uppdatering för januari 2021

Installationsteamen återvände till anläggningen i början av januari efter julledigheten och all personal på anläggningen måste iaktta myndigheternas och anläggningens specifika riktlinjer för Covid-19 vid ankomst. Snöröjningen fortsatte under...

 

Uppdatering för december 2020

Den hårda blåst vi hade i november verkade lugna ner sig när vi kom in i december och Björkvattnets vindkraftspark fick därmed en mer produktiv månad. Det kyliga vädret...

 

Uppdatering i oktober 2020

Inte överraskande har det fortsatt att blåsa hårt under oktober månad, vilket gör att installationen sker i en blygsam takt. Dessutom bredde säsongens första snötäcke ut sig över anläggningen...

 

Uppdatering i september 2020

Under september månad har turbinleverantören fortsatt med arbetet att installera vindkraftverk inom anläggningen trots försämrade väderförhållanden. Även om blåst är mycket tjänligt för att generera ren energi, ställer sådant...

 

Uppdatering för juli-augusti 2020

SIC den entreprenör, som ansvarat för entreprenadarbeten i form av avverkning av skog, byggnation av vägar och fundament mm har efter ett par hektiska månader med projektet nu framgångsrikt...

 

Uppdatering juni 2020

Under den gångna månaden har vi återigen sett stora framsteg i utvecklingen av Björkvattnet Vindkraftspark och den viktigaste var att GE Renewable Energy, som levererar vindkraftverken, nu är på...

 

Maj 2020 Uppdaterad – Komponentleveranser

Arbetet i vindkraftsparken har utvecklats väl under månaden, och den omfattande snösmältningen har nu gjort alla färdigställda arbeten synliga.

 

Informationsmötet i maj. Uppdatering av projektets utveckling och planering.

På grund av begränsningar för resor och allmänna sammankomster under utbrottet av Covid-19 är informationsmötet...