What is happening at

Björkvattnet wind farm

Inledningen på året var synonymt med högre medelvind

Ändå är det fortfarande effekten av is, med lite snö, mycket snö! När året börjar handlar det om att planera underhållet och att slutföra den påbörjade uppgiften 2023. På...

 

GOTT NYTT ÅR!

  I december påverkades produktionen mest av iseffekten och vissa dagar med låg vindhastighet   December var en lugn månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel:: Bladreparationer (inklusive bladbyte)...

 

I september påverkades produktionen mest av det planerade underhållet.

  September har återigen varit en underhållsintensiv månad. De nuvarande aktiviteterna är till exempel: Bladreparationer Inspektioner av vindkraftverk Rengöring Underhåll/reparationer vid tomtbyggnad   Vissa vägar förbereds för vintersäsongen och...

 

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten…

I augusti påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet. Det var också ett oplanerat avbrott (några timmar, på DSO-sidan)..     Augusti har varit en...

 

I juli påverkades produktionen mest av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I juni påverkades produktionen främst av den lägre medelvindhastigheten och det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet.

I maj påverkades produktionen främst av det planerade underhållet. Ändå kompenserades det också av en högre medelvindhastighet.

 

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten.

I april påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten. Det är cirka 18 % mindre än den förväntade vindhastigheten.

 

Uppdatering för mars 2022

  I mars påverkades produktionen främst av den lägre vindhastigheten. Fokus i mars var att påbörja lite underhåll under lågvindsdagen. Det pågick också en del arbete med att slutföra...

 

Uppdatering januari och februari 2023

  I januari var produktionen fortfarande påverkad av isbildning, men i mindre utsträckning. I februari förbättrades förutsättningarna och produktionen var mycket bättre.   BJV13 • Städning färdigställs under 2023....